Gemeinden

Special care must be exercised for rodent and pest extermination in institutions maintained by municipalities such as schools, kindergartens and nurseries.
The primary concern is minimal environmental impact and choosing the technology to prevent the possibility of accidental pesticide access.
In the case of pest control, various gels fulfill these conditions.
In the case of rodent extermination, the locking safety of the elected assemblies and special pesticide formulations provide the best security.
Only complete rodent elemination provides acceptable and long-lasting results of a well-defined area in case of public places!
Our company is ISO 9001 certified with a large amount of liability insurance!
 

Az önkormányzatok által fenntartott intézmények esetében különös gondot kell fordítani az iskolák, óvodák és bölcsődék rovar- és rágcsálóirtására.
A kiválasztott rovar- és rágcsálóirtószereknél elsődleges szempont a legkisebb környezeti terhelés, azon belül pedig olyan technológia megválasztása, hogy illetéktelenek még véletlenül se tudjanak hozzáférni az irtószerhez.
Rovarirtás esetében a különböző gélek használatával tudják biztosítani fenti feltételeket.
Rágcsálóirtásnál a zárható biztonsági szerelvények és a megválasztott speciális irtószer formulációk adják az adott területen elvárható legnagyobb biztonságot.
Közterületeken végzett rágcsálóirtásnál csak a mentesítés adja a megfelelő és tartós eredményt egy adott jól körülhatárolt területen belül!
Cégünk ISO 9001 minősítéssel és nagy összegű felelősségbiztosítással rendelkezik!